Jebsen Fine Wines 有獎遊戲送 Bollinger Special Cuvee 750ml
Advertisements

Jebsen Fine Wines 有獎遊戲送 Bollinger Special Cuvee 750ml

2021-08-14

【免費】向香港運動員致敬 有獎遊戲!香港運動員好嘢!多得佢哋嘅堅持同努力,今年港隊連連報捷,令全城歡聲雷動!體壇盛事終於閉幕,不如向各位港隊菁英講返句鼓勵同感激嘅說話,多謝佢哋嘅付出啦~ 講得最有心思嘅6位,即可獲贈 Bollinger Special Cuvee 750ml 1 支,慶祝香港人嘅勝利!

參加方法︰
1.「Like/讚好」呢個Post及專頁
2. 留言寫低對香港運動員嘅鼓勵同感激說話
3. 再Tag 3位朋友
活動截止日期:2021年8月16日23時59分

#JebsenFineWines #捷成洋酒 #YourWineBuddy #撐起港隊 #香檳 #Champagne #Bollinger #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Jebsen Fine Wines (Hong Kong)

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數