ITSU World #歎住賞 免費換領精美禮品
Advertisements

ITSU World #歎住賞 免費換領精美禮品

2021-05-06

【免費】#第一擊 #歎住賞 ITSU Inspire帶您歎世界!旅行癮發作?就等 ITSU Inspire帶您歎世界,唔駛日日無限FF「相當年」!仲可以一邊歎,一邊換獎賞,分分鐘有機會免費獲得 #ITSU智能按摩椅 添!各位 ITSU 旅遊乘客注意!完成體驗任務後,記得Keep住您嘅 ITSU Passport 參加 #Inspire帶您歎世界 第二擊有獎活動!再一次多謝您嘅參與,祝您旅途愉快。

第一擊 #參加方法
1. 前往任何ITSU銷售點 #免費領取 ITSU Passport 一份。
2. 每體驗一個指定按摩程式可獲得「蓋章」一個。
3. 滿4個「蓋章」即可獲得精美禮品一份。

活動日子: 2021 年 4 月 15 日至 6 月 20 日

#數量有限 #換完即止 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» ITSU門市

資料/圖片來源:Jetso Today/ITSU World HK

Article Categories:
Jetso · 九龍 · 免費 · 新界 · 街頭推廣
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝