IKEA 宜家家居 外賣自取 85 折優惠
Advertisements

IKEA 宜家家居 外賣自取 85 折優惠

2022-02-03

【飲食】農曆新年在即,為與大眾一同送牛迎虎,IKEA 宜家家居 餐廳推出多款驚喜中西合壁的「融合菜」主食;澳門美食站更首推全新奶黃新地筒,讓大家以創新滋味寓意新一年繼續突破界限!IKEA香港同時延長外賣自取 85 折優惠至2月3日;瑞典美食廊亦同步提供精選零食及急凍食品優惠,讓你能於家中豐盛團年!

#著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家家居

Article Categories:
澳門優惠 · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數