IKEA 宜家家居 指定分店餐廳外賣自取 85 折 優惠
Advertisements

IKEA 宜家家居 指定分店餐廳外賣自取 85 折 優惠

2020-07-16

【飲食】每個月又有新menu又咁抵,IKEA餐廳做咗你嘅飯堂都唔出奇嘅!即日起外賣自取仲有85折,就算6點後唔可以堂食,都仲可以留喺屋企慢慢嘆!此優惠只適用於宜家家居九龍灣、沙田及荃灣分店之餐廳。此優惠只適用於外賣自取,不能與其他優惠及折扣同時使用,如客人堂食將收回原價。如有任何爭議,宜家家居保留最終決定權。

#著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:IKEA 宜家家居

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數