IKEA 宜家家居 家居研究問卷 送 $300購物禮券
Advertisements

IKEA 宜家家居 家居研究問卷 送 $300購物禮券

2021-10-30

【免費】IKEA想聽你意見!IKEA將會有個新嘅家居佈置項目,想聽你哋嘅Ideas,一齊集思廣益~ 只要完成以下問卷,再畀選中做返個90分鐘嘅會面,就有機會得到$300購物禮券~ 有興趣嘅,可以先做個問卷先!IKEA 宜家家居 計劃與部分參與者面談。請先填妥以下問卷,如你被選中,調查團隊將於11月初直接聯絡你,並落實線上訪問事宜。完成約90分鐘的面談後,將回贈 $300 的宜家家居禮品卡以示感謝。

#有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家家居

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數