IKEA 宜家家居 有獎遊戲送 沙田限定 沙田柚雪糕券
Advertisements

IKEA 宜家家居 有獎遊戲送 沙田限定 沙田柚雪糕券

2022-11-06

【免費】IKEA沙田店25周年 Checklist x 有獎問答遊戲!唔經唔覺,沙田IKEA原來已經同沙田友一齊成長咗25年喇(眼泛淚光)!快啲睇下那些年,自己完成咗呢個Checklist嘅幾多樣嘢,剔得越多越叻但冇獎。如果想要獎,就喺下面留言大聲話畀人知「你喺沙田IKEA做過最深刻嘅事」,深刻到都有共鳴嘅25位得獎者,就有機會得到沙田限定嘅沙田柚雪糕券一張~

活動期由今日起至2022年11月8日晏晝12時正。

#有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家家居

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數