IKEA 宜家期間限定「新春賀年盆菜」早鳥優惠價
Advertisements

IKEA 宜家期間限定「新春賀年盆菜」早鳥優惠價

2024-02-07

【飲食】(放電)想抵啲嘅話,可以用早鳥取貨價,喺2月8嘅前帶IKEA 宜家期間限定「新春賀年盆菜」返屋企~ 但記住係去IKEA餐廳(九龍灣、沙田及荃灣)或者 瑞典美食站(銅鑼灣分店 、尖沙咀規劃及訂購中心 同 太古規劃及訂購中心)預訂。

#飲食情報 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家

Article Categories:
農曆新年 · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數