IKEA 宜家 蝦球雞肉菠蘿炒飯
Advertisements

IKEA 宜家 蝦球雞肉菠蘿炒飯

2023-09-28

【飲食】嗱嗱嗱,IKEA 宜家蝦球雞肉菠蘿炒飯用碟上嘅,大家絕對唔會食到二手菠蘿殼(拍心口)!但想食得有風味啲嘅,可以喺9月30號或之前帶個殼嚟IKEA餐廳!

#飲食情報 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家家居

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數