IKEA 宜家 免費流動提貨點
Advertisements

IKEA 宜家 免費流動提貨點

2023-11-27

【購物】IKEA 宜家 流動提貨點!正式啟航!住得遠遠又懶得去IKEA分店濕平嘅… 而家IKEA有免費嘅「流動提貨點」益下你哋!有興趣嘅,就記住留意「流動提貨點」周一至周五嘅動向!

日子:由10月1號至12月1日
時間:16:00-20:00 (不見都散)

Mon-屯門建豐街咪錶泊車位
Tue-東涌達東路咪錶泊車位 (東涌站D出路)
Wed-天水圍聚星路咪錶泊車位
Thu-將軍澳 至善街停車場
Fri-觀塘巧明街咪錶泊車位 (AXA / AIA Tower傍)

#購物優惠 #購物 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數