IKEA 宜家家居 期間限定抹茶甜品 抹茶撻、抹茶蛋糕、抹茶蛋卷
Advertisements

IKEA 宜家家居 期間限定抹茶甜品 抹茶撻、抹茶蛋糕、抹茶蛋卷

2021-09-24

【飲食】聽到「抹茶」兩個字,就會興奮嘅… 由即日起到9月30號號都係你哋嘅日子~ 因為IKEA美食站已經全面進駐大量抹茶甜品,除咗上面三款之外,IKEA餐廳仲有抹茶撻、蛋糕同蛋卷𠻹,可以畀你哋完全釋放自己嘅抹茶慾!

#著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家家居

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數