IKEA 宜家門市買滿 $268 免費換領利是封
Advertisements

IKEA 宜家門市買滿 $268 免費換領利是封

2024-02-09

【購物】雖然唔係上弦熊生日,但都決定要送出利是封一套(3款共8個)~ 想要就自己去IKEA 宜家門市買滿$268免費換領,每張收據最多只可以換兩套… 學老細話齋幫手買多啲嘢刺激下消費啦… 零售業靠你!記得記得係門市限定!數量有限,送完即止!即日去到2月9號咋!

#購物優惠 #購物 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家

Article Categories:
購物 · 農曆新年
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數