IKEA 宜家期間限定 太空芝麻新地杯配果仁隕石粒及外星人焦糖拖肥馬卡龍
Advertisements

IKEA 宜家期間限定 太空芝麻新地杯配果仁隕石粒及外星人焦糖拖肥馬卡龍

2023-10-26

【飲食】陳仔請好多呢隻雪糕畀金仔食,搞到佢肥咗好多… 如果大家都想試下金仔嘅家鄉甜品「太空芝麻新地杯配果仁隕石粒及外星人焦糖拖肥馬卡龍」的話,就記住喺10月31日或之前嚟IKEA美食站試下喇~

#飲食情報 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家家居

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數