IKEA 宜家 FULLÄNDAD廚具5件套裝
Advertisements

IKEA 宜家 FULLÄNDAD廚具5件套裝

2024-02-21

【購物】你想用我嚟煎炒翻夾舀,乜都得!只要喺2月22號或之前,嚟IKEA 宜家搵我就得~ 係IKEA嘅FULLÄNDAD 廚具!FULLÄNDAD廚具5件套裝,灰色,數量有限,售完即止!yuu 會員優惠額外95折;適用於7-Eleven便利店包裹自提,運費$28 箱;適用於自助提貨櫃,費用全免。

#購物優惠 #購物 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數