IKEA 宜家 橙香接骨木花桂花糕、咖啡年糕
Advertisements

IKEA 宜家 橙香接骨木花桂花糕、咖啡年糕

2024-02-15

【飲食】你想食乜糕(高音),IKEA 宜家 就整乜糕(高音)你食~ 目前有「橙香接骨木花桂花糕」同「咖啡年糕」,諗唔到新年食乜糕(高音)好嘅,就嚟IKEA 瑞典美食廊望下啦~

#飲食情報 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家家居

Article Categories:
農曆新年 · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數