IKEA 宜家家居 買滿 $268 免費換領 利是封、揮春
Advertisements

IKEA 宜家家居 買滿 $268 免費換領 利是封、揮春

2023-01-19

【購物】心碎嘅金仔表示… 唔制呀,點解呢兩Set利是封同揮春會冇份㗎… 公司仲講,想要就自己去IKEA買滿$268免費換領,但每張收據最多只可以換兩套,又話咩個Set入面會有張88折瑞典食物廊嘅Coupon送,叫幫手買多啲嘢刺激下消費喎!

#購物優惠 #購物 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家家居

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數