IKEA 宜家 聖誕樹大特價 $50
Advertisements

IKEA 宜家 聖誕樹大特價 $50

2022-12-23

【購物】IKEA 宜家家居 聖誕樹大特價!你無睇錯呀!係$50!只要你嚟IKEA畀$50,就可以拎走一棵真.聖誕樹!150cm定200cm,都係$50!係$50!快啲落嚟IKEA門市包括 沙田、荃灣、九龍灣、銅鑼灣 買啦!網上係無㗎!

#購物優惠 #購物 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家家居

Article Tags:
· · · · ·
Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數