IKEA 宜家家居 D197貓山皇榴槤燕麥奶新地筒特濃、D197貓山皇榴槤燕麥奶新地
Advertisements

IKEA 宜家家居 D197貓山皇榴槤燕麥奶新地筒特濃、D197貓山皇榴槤燕麥奶新地

2022-07-09

【飲食】但係講真… 啲榴槤家事,關你_事咩!依然想試下係咪真貨,唔使嘥1,000萬嘅,只要7月12號前,嚟IKEA美食站用$29,就可以驗到!講明先,好鬼搶手同嗆口,你遲咗去,搞到賣晒食唔到嘅… 跪地喊都冇用。仲有其他榴槤美食。咪煩,自己睇!

#老規矩 #只准加一球 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家家居

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數