IKEA 宜家蒜香雞槌、香脆雞柳 限時優惠 $10
Advertisements

IKEA 宜家蒜香雞槌、香脆雞柳 限時優惠 $10

2024-03-19

【飲食】唔該你哋食完之後收下把口,唔好臭親人!至於唔臭得嘅人,建議你哋喺IKEA減價期間即係2月22日起至3月20日,唔好行入IKEA美食站。由2月22日起至3月20日,只需$10即可享用IKEA人氣蒜香雞槌或香脆雞柳*,在添置新家品同時享受滋味小食!

* 澳門美食站限定

#飲食情報 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家家居

Article Categories:
澳門優惠 · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數