IKEA 宜家尖沙咀店限定黑芝麻、豆腐花味「小熊黑白扭紋新地三文治」
Advertisements

IKEA 宜家尖沙咀店限定黑芝麻、豆腐花味「小熊黑白扭紋新地三文治」

2023-09-24

【飲食】IKEA尖鯊咀店限定㗎!全港首個文化海濱夜市 星光夜市Night Market by the Sea 於尖沙咀舉行,而尖沙咀 IKEA 宜家亦特別推出期間限定甜品,只限晚上8時至10時供應!「小熊黑白扭紋新地三文治」,集合黑芝麻及豆腐花味雪糕,只售 $8!

#尖沙咀 #雪糕 #IKEA #宜家家居 #飲食情報 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家家居

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數