IKEA冬季清貨減價 精選產品低至 5 折
Advertisements

IKEA冬季清貨減價 精選產品低至 5 折

2022-12-15

【購物】IKEA 宜家家居 會員專享優惠 Just for yuu!消費券?過氣喇!而家係IKEA現金券嘅時代!只要喺12月8日至12月21日期間,就可以用10,000 積分換購 IKEA MOP$55 現金券或者14,000 積分換購 IKEA MOP$80 現金券。而喺12月8日至12月14日,即場提取及網上減價貨品仲額外享有 95 折𠻹!即刻睇吓有無你嘅心水產品啦:!

#購物優惠 #購物 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/IKEA 宜家家居

Article Tags:
· · · · · · · ·
Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數