#Ifoodie 與你一齊抗疫 免費送出 3 盒外科口罩

#Ifoodie 與你一齊抗疫 免費送出 3 盒外科口罩

2020-02-25

【免費】#ifoodie 與你一齊抗疫 免費送出外科口罩!名額3個!肺炎肆虐,#ifoodie 為回饋粉絲支持,決定免費送出 3 盒外科口罩,由於數量真的很有限,盼跟香港人同行抗疫。唔好錯過今次機會喇,只要跟足步驟就有機會得到㗎喇!

參加方法
1. Like page Ifoodie
2. 留言填上感謝的說話,如 老婆謝謝你為我做過的一切!
3. 再 tag 三個最想和他 或 她分享的朋友仔
4. Like and share 呢個Post,public share 要地球 icon

唔好漏 step 呀!#Ifoodie 會揀出最令人感動的答案!2020年3月2日星期一 晚上 9:00 完結並公佈結果!2020年3月3日星期二 晚上 9:00 前收唔到得獎者既資料!個 Quota 就會取消!*ifoodie 保留最終決定權

#武漢肺炎 #新冠肺炎 #新型冠狀病毒 #肺炎

» 詳情

資料/圖片來源:Ifoodie

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝