#1B-C24 香港書展2022 選擇月刊攤位 免費換領 時尚膠餐墊套裝 或 神奇放大鏡
Advertisements

#1B-C24 香港書展2022 選擇月刊攤位 免費換領 時尚膠餐墊套裝 或 神奇放大鏡

2022-07-22

【免費】#書展2022訂選擇 現場遊戲 #Facebook 粉絲注意!話咁快 #選擇月刊 Facebook已經6歲啦~ 好多謝粉絲們一路上嘅支持!爲表謝意,今次 #書展 點少得Facebook粉絲專享嘅禮品!#留言 回答以下問題,再到 書展 Hall 1B-C24 搵在場同事,即送你 #時尚膠餐墊套裝 或 #神奇放大鏡!送完即止~ 方便起見,可以cap 定圖,唔使到時先摷返呢個回覆出嚟,節省時間~

・Follow 選擇月刊 FB 專頁
・問題:「今年選擇月刊書展攤位位置號碼係咩?」

#著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/選擇月刊

Article Categories:
免費 · 街頭推廣 · 香港
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數