HKTDC 香港貿發局 有獎遊戲送 書展VIP門票 + citysuper現金券 $100
Advertisements

HKTDC 香港貿發局 有獎遊戲送 書展VIP門票 + citysuper現金券 $100

2021-07-06

【免費】#香港書展 #有獎遊戲 第二擊 #睇歌詞估歌仔!#送你書展VIP門票加citysuper現金券 今年 #書展 嘅年度主題係 #心靈勵志,本地著名填詞人 #鄭國江 老師係其中一位年度主題相關作家。呢位 #勵志詞人 創作超過二千首作品,以歌詞傳播正能量,當中有唔少家傳户曉嘅經典金曲,你又聽過幾多首?而家就考吓你對鄭老師填詞作品嘅熟悉程度!即刻玩遊戲,就有機會拎走 #書展VIP門票 加 #citysuper現金券 價值 $100 喇!

遊戲玩法
1. 讚好 HKTDC 香港貿發局專頁、讚好同分享呢個 post
2. 喺留言欄順序寫出圖中嘅歌詞嚟自邊一首鄭國江老師嘅填詞作品
3. 於7月6日15:00、18:00、21:00及7月7日12:00、15:00共五個時段,每個時段內最快留言而又寫出正確答案嘅五位朋友,每位可以獲得香港書展2021 VIP 門票兩張加 city’super 現金券一張 價值 $100
遊戲截止時間︰7月8日上午10時正

得獎名單將於7月8日或之前於本帖留言欄公佈

#有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/HKTDC 香港貿發局

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數