HKIRC 填問卷 嬴獎品送 200份 $50 超市禮券
Advertisements

HKIRC 填問卷 嬴獎品送 200份 $50 超市禮券

2022-05-17

【免費】填問卷 嬴獎品!HKIRC最新設計咗一份有關網絡安全嘅問卷,希望可以更加了解市民日常嘅上網習慣同埋防範釣魚網站嘅意識。而HKIRC更會提供價值$50嘅超市禮券畀頭200位成功完成問卷嘅受訪者,答完20題左右都唔洗5分鐘,即刻去以下連結完成問卷調查啦!

#有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/HKIRC

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數