HK01 市民對理想街市看法問卷調查 送「01積分」
Advertisements

HK01 市民對理想街市看法問卷調查 送「01積分」

2023-09-26

【免費】市民對理想街市看法調查!你認為理想街市要具備哪些要素呢?即填問卷分享你的看法,仲有機會賺「01積分」!首1,000名完成遊戲的讀者即可贏取500 「01積分」!如對是次活動有任何異議或爭議,主辦單位保留最終決定權,包括隨時暫停、更改或終止活動及修改有關條款及細則之權利,毋須另行通知。

#有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/HK01

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數