HK 港生活 有獎遊戲送 300份 多用途環保袋
Advertisements

HK 港生活 有獎遊戲送 300份 多用途環保袋

2022-08-12

【免費】抽啲時間搵個綠化空間放鬆吓,輕鬆實現 #Wellness生活模式 !齊來分享你嘅保持身心健康小貼士,贏取環保好物!身心健康、低碳生活、環境保護,全部都環環相扣,只要大家一齊響應,要在日常生活實現Wellness並唔困難!向來重視環保嘅太古地產,多年來身體力行,由物業規劃、設計、建築,以至營運同保養都貫徹可持續發展嘅理念。

鰂魚涌太古坊重建計劃完成後,將提供面積佔太古坊35%嘅園景綠化區,淨化空氣的同時紓緩城市熱島效應。大家好快就可以喺呢個融合公共藝術嘅綠化空間野餐、抖抖氣、散散步,放鬆心情,提升身心健康!你又有啲咩身心健康小貼士?而家只要回答一條簡單問題:分享你嘅一個保持身心健康小貼士;並且follow太古地產Instagram專頁,就有機會得到多用途環保袋,可摺疊做保溫袋,或者攤開做野餐墊都得,一物多用!主辦單位會按 1) 身心健康貼士內容、 2) 附有清楚解說 及3)創意 選出得獎名單。快啲撳入參加啦!

截止日期:2022年8月12日23:59
問題:分享你嘅一個保持身心健康小貼士
名額:300個

#有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/HK 港生活

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數