Harper’s BAZAAR 會員 免費換領 MALIN+GOETZ 泡沫淨化排毒面膜及泡沫淨化頭皮修護膜
Advertisements

Harper’s BAZAAR 會員 免費換領 MALIN+GOETZ 泡沫淨化排毒面膜及泡沫淨化頭皮修護膜

2020-10-30

【免費】養成定期排毒的習慣,已經是現代人必修的重要課題。Malin+Goetz 一向主張護膚從不複雜,全新推出的泡沫淨化頭皮修護膜,以及皇牌泡沫淨化排毒面膜,只需5分鐘即可為你的面部及頭部肌膚去除污垢,排走毒素。即使疫情時期,留在家中也能輕鬆排毒。

養成定期排毒的習慣,已經是現代人必修的重要課題。Malin+Goetz 一向主張護膚從不複雜,全新推出的泡沫淨化頭皮修護膜,以及皇牌泡沫淨化排毒面膜,只需5分鐘即可為你的面部及頭部肌膚去除污垢,排走毒素。即使疫情時期,留在家中也能輕鬆排毒。

即日起至2020年10月31日,填妥表格,換領MALIN+GOETZ送你泡沫淨化排毒面膜 9ml 及泡沫淨化頭皮修護膜 9ml。

#BAZAAR32 #BAZAARAnniversarySurprises #ClubBAZAAR #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Harper’s BAZAAR

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝