Harbour North 北角匯「睇戲•消費•連環賞」限時優惠 立減 $10 戲票優惠
Advertisements

Harbour North 北角匯「睇戲•消費•連環賞」限時優惠 立減 $10 戲票優惠

2021-08-29

【玩樂】立減 $10 蚊!#戲院重開 你最想睇咩戲?睇咗最想睇嘅戲未?未?如果想入場睇多幾套又想有著數,北角匯嘅「睇戲•消費•連環賞」限時優惠,等你盡享連環獎賞!立減 $10 戲票優惠!推廣期內出示北角匯參與商戶滿 $100 或以上嘅即日單一機印發票,於 ACX 戲院買正價戲票 1 張時立減 $10*!

推廣期:即日起至2021 年8月31日
換領地點:北角匯 2 期 2 樓 ACX 戲院售票處

*此優惠不能與戲院其他優惠同時使用。

#NorthPoint #北角 #HarbourNorth #北角匯 #北角好去處 #北角優惠 #ACXCinemas #戲迷有福 #戲票優惠 #購物禮遇 #即減10蚊 #睇戲 #戲迷召集 #電影贈券 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Harbour North 北角匯

Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數