Happy Wednesday 快活谷《Korean Night》派對免費入場券 + 啤酒券 預先登記

Happy Wednesday 快活谷《Korean Night》派對免費入場券 + 啤酒券 預先登記

2019-04-17

【免費】快活谷《Korean Night》派對喺4月24日、5月1日 舉行,馬上登記仲送你免費入場券同啤酒券!換領信件將透過 SMS 發送,需本人出示身分證換領禮品,禮品先到先得,送完即止!

» 詳情

資料/圖片來源:Happy Wednesday

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝