SkinCeuticals 夏日抗氧實驗室 免費換領 抗氧防曬體驗裝及夏日抗氧水果飲品
Advertisements

SkinCeuticals 夏日抗氧實驗室 免費換領 抗氧防曬體驗裝及夏日抗氧水果飲品

2023-09-24

【免費】#hello Fashion Walk 限定 SkinCeuticals 夏日抗氧實驗室!要令皮膚keep住青春,揀啱自己膚質嘅護膚品係好重要!而家hello會員由即日起至9月10日 嚟Fashion Walk SkinCeuticals 夏日抗氧實驗室,可以尊享3重禮遇*!幫你了解自己嘅膚質,一試全球No.1醫學美容護膚品牌嘅抗氧實力!+

第一賞:到店可享免費專業皮膚分析、抗氧防曬體驗裝及夏日抗氧水果飲品#
第二賞:購買正價產品滿 $1,500,即可免費獲贈抗氧精華15ML^
第三賞:購買正價產品滿 $2,500即減 $250

呢3日記得過嚟做免費嘅專業皮膚分析啦,護膚要護得其所!

+ 資料來源: 柯萊恩(Kline & Company)2021年全球專業護膚品市場研究報告,根據生產商2021全年於醫學護理渠道的銷售額
# 水果飲品僅限9月8日-9月10日 ,數量有限,送完即止
^ 僅限SkinCeuticals 新會員
* 受條款及細則約束

#免費換領 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

資料/圖片來源:Jetso Today/恒隆商場獎賞計劃

Article Categories:
Jetso · 免費 · 街頭推廣 · 購物 · 香港
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數