Häagen-Dazs™ 限時優惠 外賣雙球雪糕買一送一
Advertisements

Häagen-Dazs™ 限時優惠 外賣雙球雪糕買一送一

2021-10-14

【飲食】買一送一優惠強勢回歸 將甜蜜笑臉傳給更多人!由10月6日至10月17日,Häagen-Dazs™專門店會有$69外賣雙球雪糕買一送一優惠!即係同一個價錢可以有2客雙球雪糕。送俾你個一客雪糕,你可以揀同BFF分享,又或者選擇轉贈予畀聖雅各福群會,為基層家庭打打氣!你每捐一份,Häagen-Dazs™都會額外再捐一份*,目標係合力將10,000份甜蜜滋味送到社區每個角落!

快啲嚟Häagen-Dazs™專門店買份外賣雙球雪糕,一齊分享甜蜜笑臉啦!*客人捐贈之雙球雪糕將全數捐予聖雅各福群會;Häagen-Dazs™額外再捐出最多5,000客雙球雪糕

* 現金券不適用於此優惠

#HaagenDazs #HaagenDazsHK #DontHoldBack #外賣雙球雪糕買一送一 #分享甜蜜笑臉 #聖雅各福群會 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Häagen-Dazs

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數