GSK藥房推廣活動 購買指定GSK品牌滿指定金額 送 豐富禮品
Advertisements

GSK藥房推廣活動 購買指定GSK品牌滿指定金額 送 豐富禮品

2021-06-23

【購物】GSK藥房推廣活動!即日起至2021年6月30日,於指定店舖購買指定GSK品牌滿指定金額,送你豐富禮品包括 大家樂現金券 $100、麥當勞現金券 $100、Recolte 空氣炸鍋等!

#著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/GSK

Article Categories:
Jetso · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝