Green Common 限定驚喜優惠 CHILL「植」感謝祭
Advertisements

Green Common 限定驚喜優惠 CHILL「植」感謝祭

2022-11-12

【購物】適逢11月是世界純素月,Green Common 於10月28日至11月13日舉行Green Common CHILL「植」感謝祭,精心準備一連串限定驚喜優惠,答謝大眾一直以來的熱烈支持,感謝祭期間更可以免費成為Green Common會員!Green Common CHILL「植」感謝祭焦點優惠 包括門市及網店同步推出兩款$100 OMNI產品套裝,新豬肉純素春卷及新豬肉純素餃子 優惠價發售。

多款植物製產品亦會以低至五折優惠於門市及網店同步發售!Green Common 亦推出堂食及外賣優惠。期間限定$35茶餐*,包括新炸魚薯條配港式絲麥奶茶。感謝祭期間凡惠顧主餐牌,即可以$12優惠價加配新炸魚柳一件*。

#GreenCommon #植癒之旅 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Green Common

Article Categories:
購物 · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數