Green Common OmniSeafood新海鮮系列 OMNI新魚柳及新炸魚柳
Advertisements

Green Common OmniSeafood新海鮮系列 OMNI新魚柳及新炸魚柳

2022-01-27

【飲食】OMNI新魚柳搶「鮮」登陸!透過「魚」眾不同的新滋味,與我們一起守護海底世界。繼植物吞拿魚後,OMNI新海鮮系列再有新品登場!新魚柳是不含炸漿或麵包糠的純素魚塊 含豐富蛋白質11.1 克*,低飽和脂肪,亦提供302毫克奧米加-3 ALA*和膳食纖維。其不含炸漿或麵包糠,所以卡路里較其他含炸漿的植物魚塊低。 新魚柳煮法多元化,適合於煎、水煮、烤和油炸,讓人輕易烹調出各種菜式,容易入餚。

*每100克

#新魚柳零售裝 #GreenCommon #Omnilicious #OmniClassicFillet #新魚柳 #OmniFoods #OmniSeafood #新海鮮 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Green Common

Article Categories:
飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數