GovHK 香港政府一站通 2020年公眾假期
Advertisements

GovHK 香港政府一站通 2020年公眾假期

2019-12-23

【資訊】GovHK 香港政府一站通 在憲報公布的2020年公眾假期,由於 2020 年的農曆年初二 1月26日 為星期日,故農曆年初四 1月28日 將被訂為公眾假期。另外,由於 2020 年的重陽節 10月25日 為星期日,故該天的翌日 10月26日 將被訂為公眾假期。

» 詳情

資料/圖片來源:GovHK 香港政府一站通

Article Categories:
資訊
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數