GIORDANO 屯門分店搬遷清貨優惠
Advertisements

GIORDANO 屯門分店搬遷清貨優惠

2022-07-08

【購物】最後倒數!GIORDANO屯門分店搬遷清貨!GIORDANO屯門分店正進行搬遷清貨優惠,答謝大家支持,本星期最後倒數階段每日都有精選貨品以超抵價發售,包括T-shirt、短褲、牛仔褲等,每日一擊,售完即止!另外,凡購買正價貨品,第二件起每件減 $100,萬勿錯過!

地址:屯門市廣場二期一樓 39-42 號舖
時間:星期一至星期六10:00-21:30,星期日10:00-20:00

#giordanohk #giordano #GoodbyeSale #Sale ##搬遷清貨 #超抵價 #屯門 #每日一擊 #售完即止#Fashion #fashiondaily #fashionstyle #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/GIORDANO

Article Tags:
· · · · · ·
Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數