GASCA 環球藝術體育文化協會免費送出 聖誕DIY填色環保袋
Advertisements

GASCA 環球藝術體育文化協會免費送出 聖誕DIY填色環保袋

2023-12-22

【免費】GASCA 環球藝術體育文化協會~ 又到聖誕~ 又到聖誕~ 話咁快就已經踏入咗12月啦!今年繼續都有giveaway嘅活動,希望小朋友可以過一個愉快嘅聖誕節!免費送出 聖誕DIY填色環保袋!名額有限,送完即止!快啲登記,同小朋友一齊製作獨一無二嘅環保袋!發揮小朋友的創意同想像力自製一個充滿聖誕節氣氛嘅環保袋啦!

完成簡單 3 個步驟
1. Like 同 Follow Facebook page
2. Like呢個post + Tag 3 個朋友
3. 留言同聖誕節有關的物品;e.g. 聖誕老人、聖誕樹、薑餅人

到指定連結登記,填寫好郵寄地址,我哋就會將材料包免費送到府上!名額有限,先到先得,送完即止。快啲立即行動啦!

#聖誕節手工 #2023聖誕節 #免費送出 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/GASCA 環球藝術體育文化協會

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數