#3G-A04 香港書展2022 憑券免費換領 GAPSK 小普虎錢包
Advertisements

#3G-A04 香港書展2022 憑券免費換領 GAPSK 小普虎錢包

2022-07-22

【免費】香港書展番嚟喇!今年GAPSK將會繼續同您哋一齊渡過呢一個開心又充實嘅暑假時光。今年GAPSK 準備咗豐富的購書折扣、報名優惠、精彩的活動… 仲唔快啲嚟選購你的心水書籍?仲有精美禮物添啊!想知道嘅朋友仔,記住嚟GAPSK 攤位!

#GAPSK #書展 #有獎遊戲 #齊齊去書展 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

資料/圖片來源:Jetso Today/GAPSK

Article Categories:
免費 · 街頭推廣 · 香港
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數