FX Creations 購買小王子系列 滿指定金額 送 #小王子 聯乘限定贈品
Advertisements

FX Creations 購買小王子系列 滿指定金額 送 #小王子 聯乘限定贈品

2019-12-21

【購物】小王子預購!官網準時開賣~ 你準備好成為首100名落單的朋友,拎走小王子聯乘限定贈品未?記得準時啦!預購期間購買小王子系列滿 $299或以上即送價值 $299 星夜款小王子充電器一個,每單交易只送1個,數量有限,送完即止!首100位於官網訂購小王子限定減壓背包,款號LPP76020AGS-98 可額外獲得星夜款小王子限定攬枕 $399,送完即止,恕不另行通知*。

#FXCreations #AGSFXCreations #香港名牌 #小王子 #飛行員 #小王子聯乘系列 #閃耀星夜 #夢想啟航 #玫瑰 #B612行星 #狐狸 #LePetitPrince #官網限定 #預購福利

» 小王子專區

資料/圖片來源:FX Creations

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數