FWD 富衛健康通行證 無限次 醫療保健優惠
Advertisements

FWD 富衛健康通行證 無限次 醫療保健優惠

2022-01-27

【玩樂】一人登記全家有份 盡享醫療保健優惠!阿媽想睇中醫調理身體、阿爸想去針灸通通啲經脈、阿妹仲想搵營養師幫手design健康餐單、而你自己就想多一個醫療網絡睇醫生?富衛健康通行證 就可以滿足哂你同全家人嘅願望!每日只需低至$1.8,即可與多至3位家庭成員,無限次以低至4折嘅專屬優惠,共享中、西、脊醫、專科、推拿、拔罐、營養師諮詢等門診及保健服務!

此計劃是一個會員計劃,而不是保險產品。服務須受有關條款及細則約束,詳情請參閱此會員計劃之條款及細則。

#FWD #富衛 #敢至係人生 #富衛健康通行證 #保健醫療一證通行 #FWDWellnessPass #全新服務 #一人申請一家受惠 #低至4折 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/FWD Hong Kong & Macau

Article Categories:
玩樂
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數