FWD 流動尋「保」店 快閃送限量精美禮品
Advertisements

FWD 流動尋「保」店 快閃送限量精美禮品

2022-01-25

【免費】流動尋「保」店又出動喇!想拎尋保店星級店長嘅限量精美禮品?咁就要把握今次嘅最後機會喇!今個1月流動尋「保」店將會去勻港、九、新界快閃送禮物比大家!只需免費登記成為FWD MAX會員就可以帶晒佢哋返屋企,數量有限,送晒就無㗎喇!想知流動尋「保」店會去邊?立即去睇睇,然後Mark定Schedule啦!

・1月19日 星期三 荃灣 眾安街、荃新天地外
・1月20日 星期四 旺角 近朗豪坊
・1月21日 星期五 新蒲崗 Mikki 商場附近、新蒲崗廣場對面
・1月22日 星期六 尖沙咀 海防道、尖沙咀東部
・1月23日 星期日 銅鑼灣 近軒尼詩道
・1月29日 星期六 元朗Yoho Mall鳳攸東街

#FWD #富衛 #敢至係人生 #CelebrateLiving #FWDMAX #尋保店 #保足啲全面啲 #GinLee #李幸倪 #IanChan #陳卓賢 #柳應廷 #JerLau #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠 #試用裝 #體驗裝

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/FWD Hong Kong & Macau

Article Categories:
九龍 · 免費 · 新界 · 街頭推廣 · 香港
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數