Fortress豐澤投選最受歡迎品牌大獎2023送豐澤電子優惠券
Advertisements

Fortress豐澤投選最受歡迎品牌大獎2023送豐澤電子優惠券

2024-03-04

【免費】Fortress豐澤最受歡迎品牌大獎2023 估中賞你豐澤電子優惠券!立即投選你心目中No.1 品牌!喺過去一年,各個領域嘅大品牌都竭力呈現各種創新產品,希望令生活更便利,唔知你最鐘意邊個品牌呢?由即日至3月7日,Click入以下連結投選你心目中最受歡迎品牌,揀中9個產品類別中最受歡迎嘅品牌,仲有機會獲得 $1,000豐澤電子優惠券添!想贏取電子優惠券就要立即行動啦!

記得投完票開啟埋豐澤app嘅「推送訊息通知」,咁就唔會錯過任何得獎通知啦!活動受條款及細則約束。優惠受條款及細則約束,詳情請瀏覽推廣網頁。如有任何爭議,豐澤保留最終之決定權。

#FORTRESSHK #豐澤網店 #最受歡迎品牌大獎 #嬴獎品 #有獎遊戲 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Fortress豐澤

Article Categories:
免費
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數