Fortress 豐澤 消費激賞祭 至抵狂賞攻略 超過$3,000萬折扣總值
Advertisements

Fortress 豐澤 消費激賞祭 至抵狂賞攻略 超過$3,000萬折扣總值

2021-08-09

【購物】號外!即睇豐澤熱推消費激賞祭8大至抵狂賞攻略,諗定點用消費券最著數,夾單或者分期都無難度,消費賺盡多重優惠!豐澤門市及網店於8月1日起將推出精彩激筍400件產品低至11折優惠,提供超過$3,000萬折扣總值,優惠產品種類包括手提電話、電腦、電視機及家庭影音娛樂、廚房電器、大型及小型家庭電器如冷氣機、雪櫃、洗衣機、空氣清新機等等。更有限時激搶電子優惠券總值$100萬,著數升級!

另外,於豐澤使用消費券亦可賺取易賞錢及豐澤i-Coin,換領更多精彩獎賞。豐澤門市及網店均接受 AlipayHK、八達通及 Tap&Go拍住賞付款,門市更提供貼心付款方案安排配合顧需要。顧客如登記AlipayHK及八達通領取消費券,更可領取豐澤電子優惠券享額外折扣優惠。密切留意豐澤消費激賞祭專頁,選購心水產品!

#著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Fortress 豐澤

Article Categories:
購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數