Fortress 豐澤「消費激賞祭」激筍產品低至37折優惠
Advertisements

Fortress 豐澤「消費激賞祭」激筍產品低至37折優惠

2021-10-18

【購物】豐澤消費激賞祭 超過$3,000 萬折扣總值!豐澤門市及網店 10月1日至10月19日 推出加碼激筍產品低至37折優惠,著數升級,優惠產品種類包括手提電話、電腦、電視機及家庭影音娛樂、廚房電器、大型及小型家庭電器如冷氣機、雪櫃、洗衣機、空氣清新機等!消費賺盡多重優惠,夾單或者分期都無難度!

優惠受條款及細則約束。如有任何爭議,豐澤保留最終之決定權。

#FORTRESSHK #豐澤網店 #豐澤消費激賞祭 #消費券 #著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/Fortress 豐澤

Article Categories:
購物 · 電子消費券
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數