Florsheim Shoes 荃灣開倉 免費換領 金屬鞋揪

Florsheim Shoes 荃灣開倉 免費換領 金屬鞋揪

2019-09-02

【免費】Florsheim Shoes 開倉!即日起至2019年9月7日,星期一至星期五 11AM-7PM 及 星期六 12PM-5PM,荃灣橫龍街55-57號利時工業大廈3樓!拎住張宣傳單張到開倉地點,可免費獲贈金屬鞋揪一個。

#florsheim #florsheimshoes #forthemanwhocares #newshoes #mensshoes #mensstyle #mensfashion

» 詳情

資料/圖片來源:Florsheim Shoes

Article Categories:
免費 · 新界 · 街頭推廣 · 購物 · 開倉情報
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝