FANCL 無添加 「1分鐘透視毛孔」送「淨肌保濕潔面粉」體驗裝

FANCL 無添加 「1分鐘透視毛孔」送「淨肌保濕潔面粉」體驗裝

2020-07-31

【免費】滿天星星好浪漫?但如果一顆「星星」等於一個塞滿氧化油脂、角栓,甚至係已經被黑頭侵佔嘅毛孔呢?一閃一閃「小星星」,一顆一顆「心驚驚」,睇清毛孔狀況,就可以及早對症下藥,預防毛孔問題惡化。去FANCL搵美容顧問,用1分鐘透視你嘅毛孔問題,打造合適你嘅清透毛孔方案,完成後仲會送你「淨肌保濕潔面粉」體驗裝1份!

#FANCL無添加HK #0防腐劑 #1分鐘透視毛孔問題 #小星星 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:FANCL 無添加 HK

Article Categories:
九龍 · 免費 · 新界 · 街頭推廣 · 香港
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – 著數情報、免費 Jetso、飲食情報、旅遊優惠、美容著數、免費試用裝