euro go go 會員生日優惠 送「法式麵包布甸」
Advertisements

euro go go 會員生日優惠 送「法式麵包布甸」

2024-02-25

【飲食】Happy New Year~ 祝大家新年快樂!新一年,euro go go 為會員帶來全新生日優惠!會員於生日當月到 euro go go 作任何消費,即送您「法式麵包布甸」1 客
等您過一個甜蜜蜜嘅生日!2024 生日優惠期至 2024年12月31日:優惠只限會員本人使用,須出示有效會員卡。

・優惠上午11時起適用,需作消費方可享此優惠
・只限會員生日當月內使用及每天只限換領 1 客
・鮮製產品每天供應有限,優惠送完即止
・euro go go 對以上優惠保留一切最終決定權

#eurogogo #生日優惠 #happy2024 #happynewyears #法式麵包布甸 #birthdaydessert #飲食情報 #著數 #jetso #免費 #giveaway #jetsotoday #香港著數 #優惠

資料/圖片來源:Jetso Today/euro go go

Article Categories:
Jetso · 熱門優惠 · 生日優惠 · 飲食
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數