e-zone 雜誌別注版 隨書附送 「機動戰士高達型格迷彩軍事風雨傘」
Advertisements

e-zone 雜誌別注版 隨書附送 「機動戰士高達型格迷彩軍事風雨傘」

2020-06-07

【購物】6 月 8 日《e-zone》1139 期雜誌別注版,高達迷注意!《e-zone》別注版附上「機動戰士高達型格迷彩軍事風雨傘」,首次以自護公國軍標誌為主而設計的迷彩風雨傘,傘葉 & 傘套均印上「PRINCIPALITY OF ZEON」標誌字眼,絕對低調而不單調!近排天氣經常唔穩定,記得買定把雨傘傍身!身為 GUNDAM 愛好者的你記得去搶購啦!

連 e-zone 雜誌別注版,套裝價 $85,6月8日香港各大報攤,便利店有售;澳門6月9日

#著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 必睇詳情

資料/圖片來源:e-zone

Article Categories:
澳門優惠 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數