e-zone 別注版 隨書附送 「新世紀福音戰士型格摺傘」
Advertisements

e-zone 別注版 隨書附送 「新世紀福音戰士型格摺傘」

2021-08-30

【購物】使徒襲來!召集 EVA 迷!以後就算有風吹日曬,Fans 都可得到全日保護 e-zone 取得日本官方授權,聯乘推出「新世紀福音戰士型格摺傘」以紅色搶眼 NERV Logo 再配黑白《EVANGELION》經典的明朝體字款編排設計,吸睛度絕對爆燈!配埋相同系列做設計的黑紅傘套,低調中帶點型格。EVA 們萬勿錯過!

8 月 30 日 1203 期《e-zone》別注版 + 「新世紀福音戰士型格摺傘」 只售 $85,普通版《e-zone》仍售 $20,香港各大報攤及便利店有售,澳門 8 月 31 日

#著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 詳情

資料/圖片來源:Jetso Today/e-zone

Article Categories:
澳門優惠 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數