e-zone 雜誌別注版隨書附送「Doraemon 法蘭絨毛毯連大索袋」
Advertisements

e-zone 雜誌別注版隨書附送「Doraemon 法蘭絨毛毯連大索袋」

2020-12-07

【購物】#ezone雜誌別注版 12月7日!適逢多啦 A 夢 50 周年,今次別注版特意附上「Doraemon 法蘭絨毛毯連大索袋」,法蘭絨質地細膩,手感極柔軟,啱晒煲電視劇、溫書、休息時當保暖毯用。兩款 Doraemon 毛毯都配大容量索袋,足夠放 A4 尺寸嘅雜誌、文件,用途多變,拎出街用、做家居收納袋又得。兩款圖案都咁可愛,您揀好邊款陪你過冬未?

連 e-zone 雜誌別注版 套裝價 $85,12月7日香港各大報攤,便利店有售;澳門12月8日

#著數 #jetso #jetsotoday #香港著數 #優惠

» 必睇詳情

資料/圖片來源:e-zone

Article Categories:
澳門優惠 · 購物
Jetso Today 今日著數優惠折扣 – Jetso 著數情報、免費 Jetso、飲食 Jetso 情報、旅遊優惠、免費試用 Jetso、吃喝玩樂著數